Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
1.Slide-Product BAWCH-S Series 2.Slide-product BAWCH-M Series 3.Slide-Product BAWCH-L Series 4.Slide-Product BRAC Series 5.Slide-Product BWWC Series 6.Slide-Product BRT CH Series 7.Slide BCU (W) Series 8.Slide-Product GEO Series 9.Slide-Product AHU Series

Πιστοποιήσεις

H εταιρεία BCOOL, σταθερά προσηλωμένη στην παροχή αξιόπιστων λύσεων μέσω προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις οργάνωσης και διοίκησης του διεθνούς προτύπου: ISO 9001:2015. Η εταιρεία δεσμεύεται για την συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της και θέτει ως τελικό στόχο την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της και λοιπών ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Η εταιρεία BCOOL, με απόλυτη υπευθυνότητα και σεβασμό προς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, παρέχει περιβαλλοντικά αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, λειτουργεί με γνώμονα την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ συμμετέχει σε διαδικασίες ασφαλούς απόθεσης και ανακύκλωσης των αποβλήτων. Η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις οργάνωσης και διοίκησης του διεθνούς προτύπου: ISO 14001:2015. Η εταιρεία δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της και για την πλήρη συμμόρφωσή της με την ισχύουσα και μελλοντική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Οι πιστοποιήσεις των λειτουργικών διαδικασιών της εταιρείας, σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα διαχείρισης συστημάτων, καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας και αναφέρονται στα ακόλουθα πεδία εφαρμογής:

  • Σχεδιασμός, Κατασκευή και Πώληση Συστημάτων Κλιματισμού, Ψύξης και Αερισμού
  • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Κλιματισμού, Ψύξης και Αερισμού
  • Εμπορία Ανταλλακτικών Συστημάτων Κλιματισμού, Ψύξης και Αερισμού

Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης παρακολουθούνται συνεχώς, μέσω μετρήσιμων μεγεθών, ως προς την απόδοσή τους. Με βάση την συνεχή πληροφόρηση και την τακτική ανασκόπηση των συστημάτων, η εταιρεία αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους και δεσμεύεται να θέτει νέους αντικειμενικούς στόχους και σκοπούς, να προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες και να διαθέτει τα μέσα για την συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της.

Web design & implementation by Anthony Patrinos
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer