Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
1.Slide-Product BAWCH-S Series 2.Slide-product BAWCH-M Series 3.Slide-Product BAWCH-L Series 4.Slide-Product BRAC Series 5.Slide-Product BWWC Series 6.Slide-Product BRT CH Series 7.Slide BCU (W) Series 8.Slide-Product GEO Series 9.Slide-Product AHU Series

Νέα

Μάρτιος 2021: Κατασκευή αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων αέρα – αέρα, κατάλληλων για ψύξη σε εφαρμογές βιομηχανικής παραγωγής

Η εταιρεία BCOOL LTD σχεδίασε και ολοκλήρωσε την κατασκευή εξειδικευμένων αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων αέρα – αέρα, κατάλληλων για ψύξη, αερισμό και φίλτρανση, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα μηχανήματα διαθέτουν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας & υγρασίας χώρου, προσαγωγή αέρα σε χαμηλές θερμοκρασίες έως 4ºC, δύο πλήρως ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα, πολλαπλές βαθμίδες λειτουργίας για εξοικονόμηση ενέργειας, ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες, ελεγχόμενη λήψη νωπού αέρα σε ποσοστό 0-100%, διάταξη ρύθμισης σταθερής παροχής αέρα μέσω σήματος 0-10V, καθώς και φίλτρα αέρα των κλάσεων από G4 έως H14.

Το τμήμα διαχείρισης εσωτερικού αέρα αποτελείται από κλιματιστική μονάδα διπλών τοιχωμάτων (panel 50mm), με εσωτερικά ανοξείδωτα (AISI 316) ή βαμμένα τοιχώματα. Περιλαμβάνει ανεμιστήρες ελεύθερης ροής EC, ψυκτικό στοιχείο απευθείας εκτόνωσης - με αντιδιαβρωτική προστασία ή επεξεργασία καταφόρεσης, ανοξείδωτες ηλεκτρικές αντιστάσεις σε αυτοματοποιημένα στάδια λειτουργίας, μεταθερμαντικό στοιχείο νερού και διάταξη μίξης νωπού αέρα και αέρα ανακυκλοφορίας - μέσω μηχανοκίνητων διαφραγμάτων.

Το τμήμα συμπύκνωσης περιλαμβάνει ερμητικούς scroll συμπιεστές - τύπου on-off ή inverter, αερόψυκτους συμπυκνωτές χαλκού-χαλκού ή χαλκού- αλουμινίου - με επιπλέον αντιδιαβρωτική προστασία, αξονικούς ανεμιστήρες EC ή AC - με συνεχή ρύθμιση των στροφών μέσω inverter και ηλεκτρικό πίνακα ισχύος & αυτοματισμού - με κορυφαία υλικά και σύστημα ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας.

Σεπτέμβριος 2019: Κατασκευή συστημάτων με την τεχνολογία BLDC Inverter

Η εταιρεία BCOOL LTD ενέταξε στην κατασκευή των συστημάτων της την τεχνολογία των συμπιεστών BLDC Inverter, για άμεση προσαρμογή στο απαιτούμενο φορτίο ψύξης ή θέρμανσης, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση του ρεύματος εκκίνησης, αυξημένη αξιοπιστία, χαμηλή στάθμη θορύβου και πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Απρίλιος 2019: Κατασκευή αερόψυκτων ψυκτών διεργασιών με εναλλακτικό ψυκτικό ρευστό R-290, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού οικολογικού σχεδιασμού

Η εταιρεία BCOOL LTD, συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τους ψύκτες διεργασιών (ΕΕ 2015/1095), σχεδίασε και ολοκλήρωσε την κατασκευή αερόψυκτων ψυκτών μέσης θερμοκρασίας λειτουργίας, κατάλληλων για την παραγωγική διαδικασία, χρησιμοποιώντας εναλλακτικό ψυκτικό ρευστό R-290, πληρώντας και υπερκαλύπτοντας τις ισχύουσες απαιτήσεις του Κανονισμού από την 1η Ιουλίου 2018, σχετικά με τους συντελεστές εποχιακής ενεργειακής απόδοσης (SEPR).

Τα μηχανήματα διαθέτουν, μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών τους, δύο πλήρως αυτόνομα ψυκτικά κυκλώματα, ημιερμητικούς αντιεκρηκτικούς συμπιεστές, αξονικούς ανεμιστήρες EC, ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες, μικροεπεξεργαστές τελευταίας τεχνολογίας, εξελιγμένα συστήματα ανίχνευσης και προστασίας από διαρροή προπανίου, ομαλούς εκκινητές, διάταξη ολικής ανάκτησης θερμότητας (total heat recovery) και επιπλέον μερικής ανάκτησης (desuperheater).

Νοέμβριος 2018: Κατασκευή αερόψυκτων ψυκτών και αντλιών θερμότητας, με εναλλακτικό ψυκτικό ρευστό R-290

Η εταιρεία BCOOL LTD, συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (ΕΕ αριθ. 517/2014), σχεδίασε και ολοκλήρωσε την κατασκευή αερόψυκτων ψυκτών και αντλιών θερμότητας, χρησιμοποιώντας εναλλακτικό ψυκτικό ρευστό R-290, με μηδενικές κλιματικές επιπτώσεις (Global Warming Potential = 3).

Τα μηχανήματα διαθέτουν, μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών τους, ημιερμητικούς αντιεκρηκτικούς συμπιεστές, ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες, μικροεπεξεργαστές τελευταίας τεχνολογίας, εξελιγμένα συστήματα ανίχνευσης και προστασίας από διαρροή προπανίου, ομαλούς εκκινητές, καθώς και διάταξη ολικής ανάκτησης θερμότητας, για την ταυτόχρονη κάλυψη των ψυκτικών και θερμικών απαιτήσεων σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Φεβρουάριος 2018: Η εταιρεία BCOOL LTD στην έκθεση “Aquatherm Athens 2018”

Η εταιρεία BCOOL LTD παρουσίασε, μεταξύ των άλλων προϊόντων της, τη νέα σειρά Αντλιών Θερμότητας Αέρα - Νερού, Υψηλών Θερμοκρασιών, τύπου BAWHT, στα πλαίσια της 3ης διεθνούς έκθεσης “Aquatherm Athens 2018”, στην Αθήνα. Η διευρυμένη σειρά μηχανημάτων BAWHT, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σχεδιάσθηκε για την κάλυψη των θερμικών απαιτήσεων σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές, όπως η θέρμανση χώρων, η παρασκευή ζεστού νερού χρήσης και η θέρμανση πισίνας.

Νοέμβριος 2017: Η εταιρεία BCOOL LTD χορηγός στην ημερίδα του Σωματείου Πιστοποιημένων Πτυχιούχων Μηχανικών Ψυκτικών

Η εταιρεία BCOOL LTD ήταν χορηγός στην ενημερωτική ημερίδα του Σωματείου Πιστοποιημένων Πτυχιούχων Μηχανικών Ψυκτικών, η οποία διοργανώθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2017, στην Αθήνα, με κύριο θέμα τη διαχείριση φθοριούχων ψυκτικών ρευστών και τις απαιτήσεις της Ε.Ε.

Ιούνιος 2017: Κατασκευή νέων σειρών ψυκτικών συγκροτημάτων, με εναλλακτικό ψυκτικό ρευστό HFO R-1234ze

Η εταιρεία BCOOL LTD, συμμορφούμενη με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη μείωση των εκπομπών των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, προχωρά σε κατασκευή δύο νέων σειρών ψυκτικών συγκροτημάτων νερού, των τύπων BRAC ECO και BWWC ECO, με εναλλακτικό ψυκτικό ρευστό HFO R-1234ze (Ozone Depletion Potential = 0, Global Warming Potential = 6).

Η σειρά BRAC ECO περιλαμβάνει αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα νερού, με κοχλιωτούς συμπιεστές και ονομαστικές ψυκτικές αποδόσεις από 150 έως 1.350 KW, ενώ η σειρά BWWC ECO περιλαμβάνει υδρόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα νερού, με κοχλιωτούς συμπιεστές και ονομαστικές ψυκτικές αποδόσεις από 160 έως 1.520 KW.

Web design & implementation by Anthony Patrinos
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer